1. Założenia projektu


Założeniem projektu badawczego jest dokonania analizy obecnej sytuacji w zakresie diagnostyki, terapii oraz profilaktyki chorób odkleszczowych – boreliozy i jej koinfekcji.

 • Borelioza Audyt Badawczy – w ramach procedury badawczej
 • Borelioza Procedura Badawcza – w ramach projektu badawczego
 • Borelioza Efekt Badawczy – w ramach projektu badawczego

Na podstawie dokonanego przeglądu obecnej sytuacji określenie postępowań badawczych w zakresie diagnostyki, terapii oraz profilaktyki i ich ocena w ramach projektu badawczego.

2. Wyzwanie statystyczne


Analiza statystyki występowania boreliozy w ramach projektu badawczego na podstawie danych z PZH oraz danych poza PZH jest podstawowym celem ,aby określić realny poziom występowania boreliozy w populacji polskiej.

 • Borelioza Statystyka < PZH – analiza w projektu badawczego
 • Borelioza Statystyka > PZH – analiza w ramach projektu badawczego
 • Borelioza Statystyka PZH vs > PZH – analiza w ramach projektu badawczego

Na podstawie analizy statystycznej przypadków boreliozy będzie możliwe doprecyzowanie określonej procedury badawczej w postępowaniu diagnostycznym, terapeutycznym oraz profilaktycznym.

3. Wyzwanie diagnostyczne


Analiza wielu rodzajów stosowanej diagnostyki w kierunku boreliozy w ramach systemu IDSA, ILADS oraz ALTE jest jednym 3-ch z kluczowych założeń projektu badawczego, ponieważ istnieją zasadnicze różnice w rozpoznawaniu boreliozy między w/w systemami.

 • Diagnostyka System IDSA – w ramach projektu badawczego
 • Diagnostyka System ILADS – w ramach projektu badawczego
 • Diagnostyka System ALTE – w ramach projektu badawczego

Na podstawie otrzymanej analizy wyników diagnostycznych oraz ich interpretacji w ramach projektu badawczego jest planowane dokonanie rekomendacji zmian w postępowaniu diagnostycznym w kierunku wykrywania boreliozy.

4. Wyzwanie terapeutyczne


Analiza wielu rodzajów postępowań terapeutycznych w kierunku boreliozy w ramach systemu IDSA, ILADS oraz ALTE jest jednym z 3-ch kluczowych założeń projektu badawczego, ponieważ istnieją zasadnicze różnice w sposobie leczenia boreliozy między w/w systemami.

 • Terapie System IDSA – w ramach projektu badawczego
 • Terapie System ILADS – w ramach projektu badawczego
 • Terapie System ALTE – w ramach projektu badawczego

Na podstawie otrzymanej analizy wyników efektów terapeutycznych oraz ich interpretacji w ramach projektu badawczego jest planowane dokonanie rekomendacji zmian w postępowaniu terapeutycznym w kierunku leczenia boreliozy.

5. Wyzwanie profilaktyczne


Analiza wielu rodzajów działań profilaktycznych w kierunku ochrony przed boreliozą w ramach systemu IDSA, ILADS oraz ALTE jest jednym z 3-ch kluczowych założeń projektu badawczego, ponieważ istnieją zasadnicze różnice w sposobie podejścia do profilaktyki boreliozy między w/w systemami.

 • Profilaktyka System IDSA – w ramach projektu badawczego
 • Profilaktyka System ILADS – w ramach projektu badawczego
 • Profilaktyka System ALTE – w ramach projektu badawczego

Na podstawie otrzymanej analizy wyników efektów profilaktycznych oraz ich interpretacji w ramach projektu badawczego jest planowane dokonanie rekomendacji zmian w postępowaniu profilaktycznym w kierunku ochrony przed boreliozą.

6. Podsumowanie


Założenia projektu badawczego na podstawie otrzymanych wyników z zakresu : statystyki, diagnostyki, terapii oraz profilaktyki zakładają opracowanie rekomendacji w/w obszarach z zakresie chorób odkleszczowych – boreliozy i jej koinfekcji.

 • Rekomendacja Diagnostyczna – w ramach projektu badawczego
 • Rekomendacja Terapeutyczna – w ramach projektu badawczego
 • Rekomendacja Profilaktyczna – w ramach projektu badawczego

Opracowanie rekomendacji w/w zakresach w ramach projektu badawczego będzie podstawą do przygotowania założeń do projektu systemu koordynowanej opieki medycznej w zakresie chorób odkleszczowych – boreliozy i jej koinfekcji.

Odkrycie rewolucjonizujące naukę, uczynione przez jedno pokolenie, może stać się dogmatem dla następnego. To, co wymaga odwagi rewolucyjnej, aby powstało, może wymagać nie mniejszej odwagi, by zostało obalone jako dogmat

Ludwik Hirszfeld

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein