LYME RESEARCH.


Celem projektu jest dokonanie analizy obecnego podejścia do diagnostyki i terapii w chorobach odkleszczowych w oparciu o dostępną statystykę oraz oficjalne wytyczne w zakresie stosowanych badań oraz postępowań terapeutycznych zgodnych z IDSA. Jednak nie jest to jedyna droga postępowania. Istnieje podejście ILADS, które stoi w sprzeczności z podejściem IDSA. Istnieje również podejście komplementarne (LDC), które zaleca stosowanie postępowań profilaktycznych, wspomagających podejście jakie rekomenduje IDSA i ILADS. Postęp w wiedzy jaki obserwujemy w dziedzinie chorób odkleszczowych, w ostatnich latach składnia do dokonania analizy tego zagadnienia, uwzględniając zagadnienia z zakresu : statystyki, diagnostyki, terapii oraz profilaktyki. Istnieją realne przesłanki dokonania weryfikacji obecnej sytuacji w chorobach odkleszczowych na podstawie projektu badawczego, który będzie obejmował, różnorodne podejście do tematu jakim jest narastający problem z chorobami odkleszczowymi.

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein