LYME RESEARCH.


Obecna statystyka chorób odkleszczowych jest prowadzona przez PZH od 1996 roku. Jest to na dziś jedyne źródło o epidemiologii. Jednak prowadzona statystyka jest oparta na zgłoszeniu przypadku zdiagnozowania choroby odkleszczowej. Niestety ilość przypadków zgłoszonych w stosunku do przypadków niezgłoszonych jest wielką niewiadomą. PZH nie posiada choćby ilości wykonanych badań w kierunku chorób odkleszczowych zarówno w ramach NFZ-u jak i badań poza NFZ-em – komercyjnych (ze skierowaniem i bez skierowania) wykonanych przez pacjentów. Szacuje się, że takich badań są tysiące.
Wyzwanie statystyczne w chorobach odkleszczowych polega na optymalizacji statystyki, z zastosowaniem nowoczesnego komplementarnego podejścia do kryteriów jej zbierania oraz technologii informatycznych.

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein