LYME RESEARCH.


Obecna diagnostyka chorób odkleszczowych w Polsce opiera się na głównie na wytycznych IDSA, gdzie stosowana jest diagnostyka serologiczna dwustopniowa. Istnieje jednak wiele innych technik diagnostycznych, które w ostatnich latach zostały opracowane i są coraz powszechniej stosowane. Dlatego wraz z rozwojem nowych technik diagnostycznych istnieje przesłanka aby dokonać ich analizy i weryfikacji w stosunku do obecnie obowiązująch rekomendacji diagnostycznych w chorobach odkleszczowych.
Wyzwanie diagnostyczne w chorobach odkleszczowych polega na optymalizacji diagnostyki z zastosowaniem nowoczesnego komplementarnego podejścia do technologii diagnostycznych oraz informatycznych.

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein