LYME RESEARCH


Obecne podejście do terapii chorób odkleszczowych w Polsce opiera się głównie na wytycznych IDSA, gdzie stosowana jest antybiotykoterapia jednym antybiotykiem przez krótki okres czasu. Istnieje odmienne podejście, które zaleca ILADS, gdzie stosuje się antybiotykoterapie więcej niż jednym antybiotykiem przez okres kilku tygodni, kilku miesięcy a nawet kilku lat. Natomiast podejście komplementarne (LDC), zaleca stosowanie kompleksowe wparcia dla IDSA I ILADS, rekomendując m.in. : dietę, suplementację, fizjoterapię, fitoterapię. Dlatego też w związku z rozwojem nowych postępowań terapeutycznych oraz profilaktycznych istnieje przesłanka aby dokonać weryfikacji wszystkich stosowanych postępowań w chorobach odkleszczowych.
Wyzwanie terapeutyczne w chorobach odkleszczowych polega na optymalizacji terapii z zastosowaniem nowoczesnego komplementarnego podejścia do technologii terapeutycznych oraz informatycznych.

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein