LYME RESEARCH.


Obecne podejście do profilaktyki chorób odkleszczowych w Polce reprezentuje podejście pasywne, zachowawcze, które jest związane z brakiem poważnych badań nad problematyką chorób odkleszczowych. Narastający problem jest coraz bardziej widoczny. Dlatego też uprawnione jest stwierdzenie, że jest konieczny program badawczy, który dostarczy nowej wiedzy, która będzie podstawą do opracowania nowego, komplementarnego podejścia do profilaktyki chorób odkleszczowych. Taka profilaktyka będzie wtedy aktywna i otwarta na zmiany.
Wyzwanie profilaktyczne w chorobach odkleszczowych polega na optymalizacji profilaktyki z zastosowaniem nowoczesnego komplementarnego podejścia do technologii informacyjnych oraz informatycznych.

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein