1. Program Badawczy CCSVI


Program badawczy CCSVI powstał jako efekt poszukiwania rozwiązania problemów neurologicznych, związanych z objawami, które dotyczą choroby Stwardnienia Rozsianego (SM).

 • Diagnoza CCSVI – w ramach procedury badawczej
 • Zabieg CCSVI – w ramach procedury badawczej
 • Rezultat zabiegu CCSVI – w ramach procedury badawczej

Opracowane założenia oraz procedury badawcze mają służyć znalezieniu odpowiedzi na pytanie jaki jest wpływ CCSVI na występowanie zmian neurodegeneracyjnych w chorobie Stwardnienia Rozsianego (SM).

2. Procedura Kwalifikacyjna


Projekty badawcze posiadają szereg kryteriów na podstawie których jest możliwie przystąpienie do nich. Trzeba spełniać określone kryteria medyczne, kliniczne oraz prawne. Tak również jest w przypadku projektu CCSVI.

 • Konsultacja CCSVI – analiza sytuacji zdrowotnej
 • Dokumentacja CCSVI – analiza dokumentacji medycznej
 • Kwalifikacja CCSVI – analiza kryteriów kwalifikacyjnych

Przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej CCSVI na podstawie konsultacji, zapoznanie się z wymaganą dokumentacją oraz kryteriami przystąpienia do projektu jest podstawowym krokiem aby określić potencjalne możliwości i korzyści przystąpienia do projektu.

3. Procedura Przedzabiegowa


Przygotowania do zabiegu CCSVI wymaga zgodnie z procedurą przedzabiegową wykonanie określonych badań celem określenia stanu zdrowia pacjenta przez zabiegiem, na podstawie których następuje kwalifikacja medyczna do zabiegu.

 • Diagnostyka Obrazowa – zgodnie z procedurą badawczą
 • Diagnostyka Laboratoryjna – zgodnie z procedurą badawczą
 • Konsultacja Medyczna – zgodnie z procedurą badawczą

Procedura przedzabiegowa jest wykonywana w warunkach szpitalnych na oddziale szpitalno-zabiegowym przez przez dedykowany personel medyczny, który uczestniczy w projekcie badawczym CCSVI.

4. Procedura Zabiegowa


Zabieg CCSVI jest wykonywany zgodnie z procedurą zabiegową w warunkach szpitalnych. Zespół zabiegowy składa się doświadczonego personelu medycznego, który wspólnie wykonał kilkadziesiąt zabiegów CCSVI.

 • Opieka Anestezjologiczna – zgodnie z procedurami zabiegowymi
 • Zabieg Flebografii, Arterografii – zgodnie z procedurą badawczą
 • Zabieg Ultrasonografii IVUS – zgodnie z procedurą badawczą

Zabieg CCSVI jest bezpieczną procedurą badawczo-medyczną, trwającą średnio 2-3 h. Pacjent jest pod stałą opieką anestezjologiczną, która monitoruje parametry życiowe.

5. Procedura Pozabiegowa


Pacjent po zabiegu CCSVI jest przewieziony z sali operacyjnej na oddział szpitalno-zabiegowy, gdzie personel medyczny opiekuje się pacjentem, obywają się konsultacje medyczne i neurologiczne oraz badanie angio-MRI.

 • Konsultacja Medyczna – w zakresie pozabiegowym
 • Diagnostyka Obrazowa – zgodnie z procedurą badawczą
 • Konsultacja Neurologiczna – zgodnie z procedurą badawczą

Pacjent po zabiegu i po przeprowadzeniu procedury pozabiegowej jest na oddziale szpitalno-zabiegowym pod stałą obserwacją przez kolejne kilka godzin. Ma zapewnioną opiekę pielęgniarską oraz lekarską.

6. Procedura Szpitalna


Pacjent w ramach procedury szpitalnej, związanej z uczestnictwem w programie badawczym przebywa przez 2-3 dni w szpitalu na oddziale szpitalno-zabiegowym pod opieką doświadczonego personelu medycznego.

 • Procedura Przedzabiegowa – zgodnie z projektem badawczym/li>
 • Procedura Zabiegowa – zgodnie z projektem badawczym
 • Procedura Pozabiegowa – zgodnie z projektem badawczym

W czasie pobytu w szpitalu pacjent ma zapewniony komfort w postaci pokoju 1 lub 2-osobowego o podwyższonym standardzie oraz dedykowanym wyżywieniem na podstawie konsultacji dietetycznej.

Odkrycie rewolucjonizujące naukę, uczynione przez jedno pokolenie, może stać się dogmatem dla następnego. To, co wymaga odwagi rewolucyjnej, aby powstało, może wymagać nie mniejszej odwagi, by zostało obalone jako dogmat

Ludwik Hirszfeld

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein