CCSVI RESEARCH


Program terapeutyczno-badawczy został opracowany przez specjalistów z dziedziny neurologii, neurochirurgii, radiologi interwencyjnej oraz psychologii klinicznej. Obejmuje on pełną opiekę nad pacjentem, począwszy od kompleksowej diagnostyki, przez zabieg po diagnostykę pozabiegową oraz monitorowanie stanu pacjenta przez trzy lata po zabiegu. Dzięki stałemu kontaktowi z pacjentem jesteśmy w stanie prowadzić badania mające na celu roztoczenie długoterminowej opieki oraz gromadzenie danych naukowych służących analizie różnych aspektów medycznych związanych z CCSVI. Wszystkie procedury, zarówno diagnostyczne, jak i interwencyjne przeprowadzamy w naszej klinice.

Program Badawczy.

Zaburzenia parametrów hemodynamicznych i biochemii tkanek mózgu u chorych ze stwardnieniem rozsianym współistniejącym z przewlekłą mózgowo-rdzeniową niewydolnością żylną. (CCSVI vs.SM).

1. Procedura kwalifikacyjna [Etap I]


Podstawowym etapem w prowadzenie projektu badawczego jest procedura kwalifikacji pacjenta (Etap I) do takiego badania. Chodzi tutaj o listę kryteriów przystąpienia oraz wykluczenia w określonym projekcie. Pacjent wypełnia szereg dokumentów, które dostarczają informację zdrowotną – historię chorobową, w tym wszystkie wymagane zgody medyczne oraz zgoda na przystąpienia do projektu badawczego. W połączeniu z wynikiem badania rezonansu magnetycznego układu naczyniowego (angio-MRI) lekarz dokonuje kwalifikacji lub nie do projektu badawczego, stwierdzając czy zachodzą przesłanki kliniczne występowania CSSVI – przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolność żylnej.

2. Procedura przedzabiegowa [Etap II]


Procedura diagnostyki przedzabiegowej (Etap II) po kwalifikacji do zabiegu, dotyczy wykonania szeregu badań diagnostycznych, których celem jest określenie parametrów zdrowotnych pacjenta, istotnych z punktu widzenia planowanego zabiegu CCSVI. Badania wykonuje się po przyjęciu pacjenta na oddział szpitalno-zabiegowy. Lekarz na podstawie kryteriów klinicznych decyduje o przeprowadzeniu zabiegu w znieczuleniu. Poniżej lista wykonywanych badań.

 • badania laboratoryjne,
 • RTG klatki piersiowej,
 • EKG serca,
 • badanie neurologiczne,
 • konsultacja z radiologiem interwencyjnym.

3. Procedura zabiegowa [Etap III]


Procedura zabiegowa (Etap III) jest następstwem kwalifikacji pacjenta do przystąpienia do projektu badawczego CCSVI oraz kwalifikacji do zabiegu CCSVI. Zabieg jest wykonywany na sali operacyjnej, która wyposażona jest we wszystkie niezbędne urządzania, aby taki zabieg przeprowadzić. Zespół podczas zabiegu składa się z lekarza lub lekarzy wykonujących zabieg, lekarza anestezjologa, pielęgniarki anestezjologicznej, kardiologicznej oraz techników radiologii. Podczas zabiegu wykonywana jest:

 • diagnostyka flebograficzna i zabieg angioplastyki przy użyciu angiografu,
 • badanie ultrasonografem wewnątrznaczyniowym IVUS,
 • pomiary gradientów ciśnień w żyłach.

4. Procedura pozabiegowa [Etap IV]


Procedura diagnostyki zabiegowej (Etap V) jest prowadzona po wykonanym zabiegu. Ma na celu dokonanie analizy parametrów zdrowotnych pacjenta po przebytym zabiegu oraz określenia zmian po wykonaniu angioplastyki zwężeń układu żylnego. Poniżej zakres procedury diagnostyki pozabiegowej:

 • konsultacje pozabiegowe,
 • rezonans magnetyczny układu żylnego (angio-MRI),
 • badanie neurologiczne,
 • obserwacja pacjenta,
 • wypis lub dalsza hospitalizacja pozabiegowa.

5. Procedura szpitalna [Etap V]


Pobyt pacjenta w szpitalu (klinice) obejmuje 2-3 dni podczas których jestem realizowana procedura badawcza związana z poszczególnymi etapami od II- IV w szczególności zawiera:

 • diagnostykę przedzabiegową, procedurę zabiegową oraz diagnostykę pozabiegową,
 • opiekę medyczną przedoperacyjną, operacyjną oraz pooperacyjną,
 • opiekę pielęgniarską przedoperacyjną, operacyjną oraz pooperacyjną,
 • pobyt w sali 1 lub 2-osobowej z dedykowanym wyżywieniem i wsparciem dietetyka.

6. Procedura pozaszpitalna [Etap VI]


Procedura pozabiegowa obejmuje szereg czynności związanych z monitorowaniem stanu zdrowia pacjenta po zabiegu CCSVI. Dotyczy to następującego zakresu:

 • w okresie 6 miesięcy wykonanie badania kontrolnego rezonansu magnetycznego układu naczyniowego (angio-MRI),
 • monitorowania zmian stanu pacjenta w zakresie ustąpienia, zmniejszenia występowania listy objawów przez zabiegiem,
 • konsultacje zdrowotne, związane z właściwym odżywaniem oraz stosowaniem odpowiedniej diety,
 • inne konsultacje związane z określoną sytuacją zdrowotną pacjenta.
BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein