CCSVI RESEARCH


Przed przystąpieniem do Programu terapeutyczno-badawczego pacjent wykonuje rezonans magnetyczny układu naczyniowego (angio-MRI) w naszej klinice według specjalnie opracowanego protokołu dr Schellinga będącego rozbudowaniem protokołu prof. Haacke. Rezonans magnetyczny głowy oraz układu żylnego z podaniem środka kontrastowego trwa ok. 1-1.5 godziny. Na jego podstawie lekarz prowadzący ocenia czy u pacjenta zaobserwowano deformacje żylne i w jakim stopniu. Lekarz decyduje czy pacjent może przystąpić do Programu terapeutyczno-badawczego.

Program Badawczy.

Zaburzenia parametrów hemodynamicznych i biochemii tkanek mózgu u chorych ze stwardnieniem rozsianym współistniejącym z przewlekłą mózgowo-rdzeniową niewydolnością żylną. (CCSVI vs.SM).

1. Konsultacja CCSVI


Program badawczy CCSCI – przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolność żylnej jest innowacyjną koncepcją analizy samej dysfunkcji oraz jej wpływu na zmiany neurodegeneracyjne w szeregu schorzeń neurologicznych. W projekcie badamy zależności CCSVI vs SM (Stwardnienie Rozsiane). Jednak nie można wykluczyć czynnika CCSVI w innych chorobach neurologicznych takich jak Parkinson, Alzheimer, Neuroborelioza.

Dlatego proponujemy konsultację CCSVI aby porozmawiać o konkretnej sytuacji zdrowotnej określonej osoby.Na tej podstawie dokonać analizy możliwych scenariuszy, jakie można rozpatrywać. Dotyczy to zarówno zakresu badawczego jak również zakresu medycznego. Proponujemy jednak wcześniej zapoznać się na naszej stronie z wszystkimi zagadnieniami związanymi z CCSVI oraz zasadami prowadzonego programu badawczego.

Zakres konsultacji CCSVI :

 • wstępna analiza sytuacji zdrowotnej pod kątem zmian neurologicznych oraz innych chorób współistniejących,
 • wstępna analiza dotychczasowej diagnostyki medycznej,
 • wstępna analiza dotychczasowego procesu leczenia,
 • wstępna analiza możliwości rozwiązania problemów zdrowotnych w zakresie procedury badawczej i medycznej.

2. Dokumentacja CCSVI


Podczas konsultacji CCSVI zbieramy wstępny wywiad zdrowotny, który może być podstawą oraz przesłanką aby przesłać zainteresowanej osobie komplet dokumentacji CCSV. Wtedy można się z nią spokojnie zapoznać w domu, wypełnić oraz odesłać do Nas. Jej wypełnienie jest w zasadzie pierwszym krokiem dokonania wstępnej analizy rozpoznania możliwości występowania CCSV- przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolności żylnej.

Zakres dokumentacji CCSVI :

 • kwestionariusz CCSVI,
 • ankieta medyczna CCSVI,
 • informacja o projekcie CCSVI.

3. Kwalifikacja CCSVI


Na podstawie konsultacji CCSVI, przesłanej dokumentacji CCSVI oraz po konsultacji z lekarzem specjalista z zakresu neurologii oraz radiologii interwencyjnej rekomendujemy wykonanie badania rezonansu magnetycznego (angio-MRI). Nasza rekomendacja wykonania angio-MRI wynika z mocnych przesłanek prawdopodobieństwa występowania CCSVI. Jednak dopiero otrzymamy wynik oraz jego interpretacja przez naszego lekarza jest kluczowa aby odpowiedzieć na pytanie czy mamy do czynienia z CCSVI – przewlekłą mózgowo-rdzeniową niewydolnością żylną.

Zakres diagnostyczny CCSVI:

 • skierowanie na badania rezonansu magnetycznego angio-MRI,
 • rejestracja na wykonanie badania,
 • dokonanie opłaty za badanie wraz opinią i rekomendacją lekarską,
 • przedstawienie opinii i rekomendacji lekarskiej pod kątem CCSVI,
 • konsultacja lekarska pod kątem CCSVI.

4. Scenariusze CCSVI


W zależności do opinii i rekomendacji lekarskiej pod kątem występowania lub nie CCSVI mamy – naszym zdaniem – następujące scenariusze dalszego postępowania, jakie proponujemy.

Rodzaje scenariuszy CCSVI:

 • rozważanie zabiegu CCSVI w procedurze badawczej, jeśli występuje CCSVI,
 • rozważanie wykonania diagnostyki medycznej pod kątem innych chorób współistniejących,
 • rozważenie wykonania diagnostyki medycznej pod kątem możliwości występowania innych potencjalnych chorób współistniejących,
 • rozważenie zmiany lub modyfikacji dotychczasowego procesu leczenia.
BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein