CCSVI RESEARCH


Diagnostyka przedzabiegowa wykonywana jest w naszej klince w pierwszym dniu pobytu pacjenta w szpitalu. Obejmuje ona badania laboratoryjne, RTG klatki piersiowej, EKG serca, badanie neurologiczne oraz konsultacje przedzabiegową. Rezonans magnetyczy układu naczyniowego (angio-MRI) wykonywany jest w naszej klinice przed przystąpieniem do programu.

Program Badawczy.

„Zaburzenia parametrów hemodynamicznych i biochemii tkanek mózgu u chorych ze stwardnieniem rozsianym współistniejącym z przewlekłą mózgowo-rdzeniową niewydolnością żylną. (CCSVI vs.SM).

1. Badania laboratoryjne


Pełen pakiet badań laboratoryjnych typowy dla operacji w znieczuleniu ogólnym.

2. RTG klatki piersiowej


Jest to badanie radiologiczne, które w nieinwazyjny sposób uwidacznia serce, płuca, drogi oddechowe, a także sprawdza m.in. wydolność układu krążenia.Badanie trwa ok. 0,5 godziny.

3. EKG serca


Jest to badanie elektrokardiograficzne serca pod kątem diagnozowania chorób mięśnia sercowego na podstawie jego czynności bioelektrycznej. Ma charakter nieinwazyjny i trwa ok. 0,5 godziny.

4. Badanie neurologiczne


Badanie to przeprowadzamy aby dokładnie określić stan neurologiczny pacjenta przed zabiegiem. Lekarz przeprowadza wywiad chorobowy, sprawdza funkcjonowanie układu ruchu, czucia powierzchniowego i głębokiego, chodu, siły i napięcia mięśniowego, odruchów, czynności autonomicznego układu nerwowego.Badanie trwa ok. 1 godziny.

5. Konsultacja przedzabiegowa


Konsultacja z lekarzem przeprowadzającym zabieg angioplastyki. Podczas konsultacji lekarz opisuje pacjentowi wyniki badania USG oraz badania rezonansem magnetycznym oraz wyjaśnia szczegóły procedury zabiegowej.Konsultacja trwa ok. 1 godziny.

6. Angio MRI – Rezonans magnetyczny układu żylnego


Wykonanie rezonansu magnetycznego układu żylnego jest warukiem koniecznym by zakwalifikować się do Programu terapeutyczno-badawczego. Rezonans należy zrobić w naszej klinice. Rezonas wykonywany jest według specjalnie opracowanego protokołu dr Schellinga będącego rozbudowaniem protokołu prof. Haacke. Na jego podstawie lekarz prowadzący ocenia czy u pacjenta zaobserwowano deformacje żylne i w jakim stopniu.

Rezonans magnetyczny to jedna z najbardziej precyzyjnych metod obrazowania struktur anatomicznych układu naczyniowego. Technologia ta umożliwia uzyskanie trójwymiarowego obrazu naczyń krwionośnych, dzięki czemu możemy określić prawidłowość przepływów m. in. w żyłach wewnątrzczaszkowych. MRI pozwala uwidocznić deformacje żylne oraz określić stopień zwężenia światła naczynia krwionośnego.

Badanie wykonywane jest przy użyciu najnowocześniejszego aparatu wysokiej rozdzielczości o indukcji magnetycznej wynoszącej Tesla 3 marki Phillips. Dokładność obrazowania zdecydowanie przewyższa jakością badania wykonywane na standardowo stosowanych urządzeniach o niższej rozdzielczości.Badanie MRI jest bezbolesne i nieinwazyjne, choć może wywoływać uczucie dyskomfortu spowodowane pozostawaniem przez kilkadziesiąt minut w jednej pozycji. W trakcie badania podajemy środek kontrastowy, dzięki czemu możemy uzyskać najwyższej jakości obraz układu naczyniowego.

Dzięki wbudowanemu interkomowi pacjent pozostaje w stałym kontakcie z prowadzącym badanie.Mimo iż rezonans magnetyczny jest badaniem nieinwazyjnym, to jednak w niektórych przypadkach nie można go przeprowadzić. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje lekarz prowadzący.

Przeciwwskazania do MRI i flebografii:

  • wszczepione urządzenia elektryczne, tj. elektrostymulator serca, biostymulator, neurostymulator, defibrylator, implant ślimakowy, pompa insulinowa,
  • ferromagnetyczne medyczne ciała obce, tj. niektóre rodzaje endoprotez, klipsów naczyniowych, stentów, protez, śrub, gwoździ ortopedycznych, klipsów, szwów, zastawek komorowych, sercowych lub rdzeniowych, portów naczyniowych, mostków, koronek, protez zębowych, implantów (wymagany jest pisemny certyfikat kompatybilności z MRI),
  • wszelkie niemedyczne ciała obce: odłamki, pociski, opiłki w gałce ocznej,
  • klaustrofobia,
  • alergia lub reakcja uczuleniowa na środek kontrastowy, niewydolność nerek,
  • skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).

Badanie rezonansem magnetycznym trwa 1-1,5 godziny.

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein