CCSVI RESEARCH


Procedura zabiegowa została opracowana przez naszych specjalistów z dziedziny neurochirurgi, angioplastyki naczyniowej oraz radiologi interwencyjnej. W jej skład wchodzi precyzyjne obrazowanie nieprawidłowości w przepływie krwi, pomiary gradientów ciśnień w układzie żylnym oraz usunięcie deformacji żylnych, dzięki czemu zostaje przywrócona prawidłowa cyrkulacja krwi.

Program Badawczy.

Zaburzenia parametrów hemodynamicznych i biochemii tkanek mózgu u chorych ze stwardnieniem rozsianym współistniejącym z przewlekłą mózgowo-rdzeniową niewydolnością żylną. (CCSVI vs.SM).

1. Flebografia lub/i arteriografia z użyciem kontrastu wraz z rekonstrukcjami 3D


Pierwsza część procedury to flebografia lub/i arteriografia z użyciem kontrastu wraz z rekonstrukcjami 3D polega na miejscowym nakłuciu żyły w pachwinie, a następnie podaniu środka kontrastowego, dzięki czemu możliwe jest obrazowanie układu żylnego. W niektórych przypadkach konieczne może być podanie kontrastu poprzez tętnicę.

W kolejnym etapie wykonuje się obrazowanie wnętrza żył w czasie rzeczywistym. Przeprowadza się je przy pomocy ultrasonografu wewnątrznaczyniowego. IVUS jest niezwykle precyzyjnym narzędziem umożliwiającym prawidłowe obrazowanie wnętrza naczyń krwionośnych. W praktyce IVUS pozwala zbadać rzeczywistą budowę ściany naczynia, jak i uzyskać obraz przekroju żyły, dzięki czemu możemy precyzyjnie dobrać rodzaj balonu niezbędnego do poszerzenia naczynia podczas zabiegu angioplastyki.

Istotnym elementem badania przy pomocy IVUS’a jest pomiar gradientów ciśnień w układzie żylnym. Gradienty ciśnień wpływają na tempo i kierunki przepływu kwi, a nagłe różnice ciśnień wskazują jednoznacznie na patologie niewidoczne przy użyciu standardowej kamery.

2. Badanie ultrasonografem wewnątrznaczyniowym IVUS


Druga część zabiegu ma na celu usunięcie zdiagnozowanych wcześniej deformacji w układzie żylnym. Zabieg ten wykonywany jest przy użyciu najwyższej klasy angiografu marki Phillipsa, dzięki czemu uzyskujemy obraz w bardzo dobrej rozdzielczości. Co ważne, dzięki synchronizacji obrazów MRI (rezonans) z angiografem (Virtual Road Map) operator porusza się po wcześniej nakreślonych naczyniach, w efekcie czego czas ekspozycji na promieniowanie i ilość podanego kontrastu zostały zminimalizowane.

Poprzez wcześniej nakłute miejsce wprowadzamy jest elastyczny cewnik. Następnie wraz z balonem przesuwany jest on w miejsca deformacji określone na wcześniejszym na etapie. Balon pompowany jest do odpowiedniego ciśnienia, dzięki czemu poszerzamy naczynia do pożądanych rozmiarów przywracając jednocześnie prawidłową cyrkulację krwi.

Po zabiegu cewnik wraz z balonem są usuwane, a miejsce nakłucia zabezpieczane.

4. Informacje dodatkowe


Po zabiegu cewnik wraz z balonem są usuwane, a miejsce nakłucia zabezpieczane. Pacjent jest przewożony na salę pooperacyjną, a po kolejnych 2-3 godzinach do swojego pokoju. Przez 6 godzin od zakończenia zabiegu pacjent musi przebywać w pozycji leżącej.

Procedura zabiegowa trwa od 3 do 6 godzin, w zależności od stopnia skomplikowania.

3. Po zabiegu


  • Podróż samolotem do miejsca zamieszkania jest możliwa dopiero po upływie 48 godzin od wykonania zabiegu. Podyktowane jest to kwestiami bezpieczeństwa medycznego i możliwymi powikłaniami. Pacjent może pozostać w klinice przez kolejną dobę bez dodatkowej opłaty lub przenieść się do hotelu. Zapewniamy transport do hotelu.,
  • W momencie przyjęcia do kliniki pacjent zostanie poproszony o podpisanie świadomej zgody na nieinwazyjną oraz inwazyjną diagnostykę i zabieg oraz zgody na anonimowe wykorzystanie danych dotyczących przebiegu jego choroby, diagnostyki i terapii w programie badawczym prowadzonym przez klinikę,
  • Po zabiegu może być konieczne przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych lub przeciwpłytkowych w dawkach i czasie ustalonych indywidualnie dla każdego pacjenta,
  • W dniu wypisania z kliniki pacjent otrzyma medyczny raport zawierający opis wykonanej diagnostyki i zabiegu,
  • Po pół roku oraz po roku od wykonania zabiegu pacjent zostanie poproszony o wzięcie udziału w badaniach kontrolnych w celu zapewnienia rzetelnych danych co do skuteczności i bezpieczeństwa terapii.
BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein