CCSVI RESEARCH


Diagnostyka pozabiegowa ma na celu sprawdzenie stanu pacjenta po zabiegu. Najważniejszym jej elementem jest ponowne wykonanie rezonansu magnetycznego układu naczyniowego oraz badanie neurologiczne. Angio MRI pozwala określić czy udało się przywrócić prawidłowe krążenie krwi, zaś badanie neurologiczne pokazuje, w jakim stopniu zabieg wpłynął na ogólną kondycję pacjenta.

Program Badawczy.

Szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów.

1. Konsultacje pozabiegowe


Celem konsultacji pozabiegowej jest uzyskanie informacji od pacjenta na temat jego samopoczucia, stanu parametrów życiowych oraz występujących objawów pozabiegowych. Na jej podstawie zastosowana jest określona opieka szpitalna opieka pozabiegowa. Czas trwania konsultacji ok. 1-1.5 godziny.

2. Diagnostyka obrazowa pozabiegowa


Po zabiegu wykonuje się rezonans magnetyczny układu żylnego (angio-MRI) z podaniem środka kontrastowego, czas trwania ok. 1-1.5 godziny. Celem takiego badania jest sprawdzenia zmian w układzie żylnym po przeprowadzonym zabiegu.

3. Konsultacja neurologiczne pozabiegowa


Badanie neurologiczne przeprowadzane w celu oceny kondycji pacjenta po przeprowadzonym zabiegu, czas trwania ok. 1 godziny.

4. Ankieta badawcza pozabiegowa


Pacjent wypełnia specjalnie przygotowaną ankietę, dzięki której jesteśmy w stanie określić, które symptomy choroby zostały wyeliminowane od razu, a których natężenie uległo zmniejszeniu.

Mniej więcej pół roku po wykonaniu zabiegu pacjent zostanie poproszony o wypełnienie ankiety oraz przeprowadzenie badania neurologicznego oraz MRI wg dostarczonego przez nas protokołu.Pozwoli to nam na bieżąco monitorować stan pacjenta oraz prowadzić prace badawcze nad dalszym rozwojem leczenia CCSVI.

Pierwsze efekty przywrócenia prawidłowego krążenia widoczne są już w pierwszych godzinach po zabiegu. Powrót jednak do pełnej sprawności zazwyczaj zajmuje kilka / kilkanaście miesięcy i i ma inny przebieg u każdego pacjenta..

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein