CCSVI RESEARCH


Podczas całego programu, trwającego 2 do 3 dni, pacjent przebywa w klinice pozostając pod opieką personelu medycznego. Pacjent może przenieść się do pobliskiego hotelu nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od zabiegu.

Program obejmuje pełne wyżywienie dla pacjenta. Opiekun pacjenta może zamówić jedzenie z pobliskich restauracji.

Program Badawczy.

Zaburzenia parametrów hemodynamicznych i biochemii tkanek mózgu u chorych ze stwardnieniem rozsianym współistniejącym z przewlekłą mózgowo-rdzeniową niewydolnością żylną. (CCSVI vs.SM).

1. Procedura przedzabiegowa


W ramach procedury przedzabiegowej są wykonywane następujące czynności medyczne:

 • badania laboratoryjne,
 • badania RTG klatki piersiowej,
 • badanie neurologiczne,
 • konsultacja przedzabiegowa.

2. Procedura zabiegowa


w ramach procedury zabiegowej wykonywane są następujące czynności medyczne:

 • opieka anestezjologiczna,
 • zabieg flebografii i/lub arterografii,
 • zabieg ultrasonografii wewnątrznaczyniowej,
 • czynności pooperacyjne.

Postęp w dziedzinach Life Science jest możliwy wtedy, kiedy prowadzi się badania naukowo-kliniczne szukając odpowiedzi na trudne pytania badawcze.

3. Procedura pozabiegowa


W ramach procedury pozabiegowej wykonywane są następujące czynności medyczne:

 • konsultacje pozabiegowe,
 • rezonans magnetyczny pozabiegowy układu żylnego (angio-MRI),
 • badanie neurologiczne pozabiegowe,
 • ankieta badawcza pozabiegowa.

4. Pobyt w szpitalu


Pobyt pacjenta w szpitalu jest zorganizowany w następujący sposób:

 • rejestracja i przyjęcie pacjenta do szpitala na oddział szpitalno-zabiegowy,
 • przygotowanie pacjenta do zabiegu,
 • przeprowadzenie zabiegu,
 • opieka nad pacjentem po zabiegu,
 • pobyt w sali 1 lub 2 osobowej z pełnym wyżywieniem.
BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein