KONTAKT Research
Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania - to tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.

Tony Robbins

Zapraszamy do kontaktu.


Prowadząc projekty badawcze pojawiają się liczne pytania od pacjentów dotyczące warunków uczestnictwa. Pacjencji pytają głównie o kryteria przystąpienia lub wykluczenia z projektu, korzyści lub zagrożenia uczestnictwa w określonym programie badawczym.

Pomoc lekarzy

Zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, tak aby Państwo otrzymali od nas kluczowe informacje potrzebne do podjęcia decyzji o przestąpieniu lub nie do projektu badawczego.

Jak możemy pomóc?


Masz pytania, wątpliwości w zakresie prowadzonych i planowanych projektów badawczych, skorzystaj z naszego formularza

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein