CCSVI Clinic - Geneza


Geneza powstania CCSVI Clinic w ramach którego powstał projekt badawczy CCSVI jest związane z podjęciem wyzwania, aby sprawdzić czy występowanie CCSVI ma związek z objawami Stwardnienia Rozsianego (SM).

  • Statystyka CCSVI vs SM – dokonanie analiza przypadków
  • Korelacja CCSVI vs SM – analiza przyczynowo-objawowa
  • Efekt CCSVI vs SM – analiza objawów vs zabieg CCSVI

CCSVI Clinic z założenia miało zajmować się pojedyńczym projektem badawczym o bardzo wąskiej specjalności i zakresie jako element większej całości zagadnienia jakim jest Stwardnienie Rozsiane (SM) – jednej z wielu chorób neurologicznych.

Better Life Research - Geneza


Better Life Research powstało z jednej strony jako kontynuacja CCSVI Clinic – projektu badawczego CCSVI ale z drugiej strony jest to szerokie otwarcie na wiele nowych zagadnień i wyzwań badawczych poza projekt CCSVI.

  • Choroby Neurologiczne – analiza dysfunkcji neurologicznych
  • Choroby Odkleszczowe – analiza boreliozy i jej koinfekcji
  • Komórki Macierzyste – analiza ich wpływu na choroby cywilizacyjne

Better Life Research w swojej strategii badawczej zajmuje się chorobami neurologicznymi, odkleszczowymi oraz wpływem komórek macierzystych na choroby cywilizacyjne. Ale zagadnienia z zakresu Life Science, AI są także dla naszego ośrodka przyszłościowym kierunkiem badawczym.

Nasz zespół


Zespół badawczy specjalistów krajowych i międzynarodowych współpracujących z Better Life Research (dawniej CCSVI Clinic)

Dr Salvatore Sclafani

Konsultant CCSVI Research

Dr Franz Schelling

Konsultant CCSVI Research

Dr Przemysław Wielochowski

Główny badacz CCSVI Research

Cezary Głuch

Założyciel CCSVI Clinic

Dr Piotr Dąbrowski

Specjalista neurochirurgii

Dr Irena Batycka-Ugorska

Specjalista radiologii

Andrzej Hadzik

Technik elektroradiologii

lek. med. Stanisław Kobierzycki

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein