CCSVI Clinic - Geneza


Idea powstania fundacji i kliniki zajmującej się badaniami nad CCSVI zrodziła się w naszych umysłach, gdyż u bliskich nam osób rozpoznano stwardnienie rozsiane. Mimo sporych nakładów finansowych bezskutecznie szukaliśmy pomocy na całym świecie.

Przyświecał nam jeden cel. Znaleźć sposób na wyjście z choroby i poprawę jakości życia naszych bliskich. Po wielu latach, przetestowaniu dziesiątek terapii medycyny konwencjonalnej i alternatywnej zainteresowaliśmy się CCSVI współistniejącym z SM.

Być może wreszcie udało nam się znaleźć korelację, która umożliwi terapię redukującą większość objawów neurologicznych charakterystycznych dla chorób neurodegeneracyjnych u znacznej liczby chorych.

Program Badawczy.

„Zaburzenia parametrów hemodynamicznych i biochemii tkanek mózgu u chorych ze stwardnieniem rozsianym współistniejącym z przewlekłą mózgowo-rdzeniową niewydolnością żylną. (CCSVI vs.SM)”.

1. Co to jest CCSVI


CCSVI to przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna. Jest to stan chorobowy występujący, gdy zaburzony zostaje odpływ krwi z mózgu oraz rdzenia kręgowego. Przyczyn stanu chorobowego może być wiele: zwężenia żył, blokady, uszkodzenia zastawek lub inne deformacje uniemożliwiające prawidłowy odpływ krwi.

Według hipotezy, u pacjentów, u których zdiagnozowano CCSVI, krew żylna pozostaje w centralnym systemie nerwowym zbyt długo lub też z powodu refluksu cofa się do mózgu lub rdzenia kręgowego. Ma to prowadzić do kaskady efektów biologicznych, których końcowym etapem jest zapalenie i demielinizacja, jak w stwardnieniu rozsianym.Badania prof. Zamboniego stworzyły podwaliny do dalszej działalności w zakresie endowaskularnej terapii CCSVI. Temat pozostaje otwarty i wzbudza wiele kontrowersji – dotyczy to zwłaszcza teorii, według której patologia żylna mogłaby stanowić pierwotny patomechanizm procesu autoimmunologicznego.

Terapia CCSVI, zwane również „liberation procedure” polega na zlikwidowaniu deformacji żylnych za pomocą zabiegu angioplastyki naczyniowej. Eliminacja deformacji ma zapewnić prawidłowy odpływu krwi z mózgu i rdzenia kręgowego. U wielu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym po tego typu działaniach opisano przejściową, jak i trwałą poprawę stanu neurologicznnego.

1. Charakterystyczne objawy CCSVI


U osób z CCSVI występują objawy charakterystyczne dla wielu chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności stwardnienia rozsianego. Symptomy kojarzone z CCSVI to:

 • problemy z mobilnością,
 • bóle głowy,
 • spastyka,
 • bezsenność,
 • brak tolerancji na ciepło,
 • mrowienie i drętwienie kończyn górnych lub dolnych,
 • problem z równowagą,
 • podwójne widzenie,
 • brain fog (jasność myślenia, wysławiania się)
 • problemy z pęcherzem,
 • problemy z układem trawiennym,
 • problemy z mówieniem,
 • dysfunkcja tarczycy,
 • zimne dłonie/stopy.

3. Historia zabiegów CCSVI


CCSVI to przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna. Jest to stan chorobowy występujący, gdy zaburzony zostaje odpływ krwi z mózgu oraz rdzenia kręgowego. Przyczyn stanu chorobowego może być wiele: zwężenia żył, blokady, uszkodzenia zastawek lub inne deformacje uniemożliwiające prawidłowy odpływ krwi.

Według hipotezy, u pacjentów, u których zdiagnozowano CCSVI, krew żylna pozostaje w centralnym systemie nerwowym zbyt długo lub też z powodu refluksu cofa się do mózgu lub rdzenia kręgowego. Ma to prowadzić do kaskady efektów biologicznych, których końcowym etapem jest zapalenie i demielinizacja, jak w stwardnieniu rozsianym.Badania prof. Zamboniego stworzyły podwaliny do dalszej działalności w zakresie endowaskularnej terapii CCSVI. Temat pozostaje otwarty i wzbudza wiele kontrowersji – dotyczy to zwłaszcza teorii, według której patologia żylna mogłaby stanowić pierwotny patomechanizm procesu autoimmunologicznego.

Terapia CCSVI, zwane również „liberation procedure” polega na zlikwidowaniu deformacji żylnych za pomocą zabiegu angioplastyki naczyniowej. Eliminacja deformacji ma zapewnić prawidłowy odpływu krwi z mózgu i rdzenia kręgowego. U wielu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym po tego typu działaniach opisano przejściową, jak i trwałą poprawę stanu neurologicznnego.

4. Dlaczego właśnie nasz projekt CCSVI


Program opracowany przez naszych specjalistów, obejmujący diagnozowanie i terapię niewydolności żylnej jest najbardziej zaawansowanym na świecie terapeutyczno-badawczym programem dedykowanym CCSVI.Podchodzimy do kwestii krążenia żylnego u człowieka jako do całości, wiemy bowiem, że ze względu na jego złożoność wycinkowe spojrzenie ograniczające się tylko do kwestii żył szyjnych czy układu żyły nieparzystej jest nieawystarczające.

Sprawdzamy nieprawidłowości w przepływie krwi występujące również w zatokach żylnych czaszki wraz z ich głównymi źródłami zaopatrzenia, w żyłach głównych górnej i dolnej oraz głównych odpływach żylnych z kanału kręgowego.Obrazujemy cały układ naczyniowy pacjenta przy pomocy 3-teslowego rezonansu magnetycznego bardzo wysokiej rozdzielczości wykorzystując specjalnie opracowany protokół dr Schellinga będący rozbudowaniem protokołu prof. Haacke.

Badamy anatomię żył przy pomocy ultrasonografu wewnątrznaczyniowego IVUS, pozwalającego na diagnostykę wnętrza żył w czasie rzeczywistym.Jako jedyni na świecie mierzymy gradienty ciśnień w żyłach, dzięki czemu możemy znaleźć patologie niewidoczne podczas obrazowania tradycyjnymi technikami.Usuwamy przyczyny zaburzeń przepływu w żyłach, w których zaobserwowano nieprawidłowości, w tym w taki sposób, aby wyrównać ciśnienie w spływach z mózgu oraz rdzenia kręgowego.

Dzięki zaawansowanej technologii umożliwiającej łączenie obrazów z rezonansu magnetycznego oraz angiografu czas trwania zabiegu, a przede wszystkim dawka promieniowania dla pacjenta, zostały zredukowane do minimum. Mimo to, ze względu na ogromny poziom skomplikowania, cały zabieg może trwać do kilku godzin. W zdecydowanej większości przypadków zabieg przeprowadzany jest pod narkozą.

Pacjent pozostaje w klinice przez cały czas trwania Programu, dzięki czemu jesteśmy w stanie monitorować stan pacjenta przed i po zabiegu.Nasz zespół tworzą neurolodzy, neurochirurdzy, radiolodzy interwencyjni, anestezjolodzy, psycholodzy kliniczni, pielęgniarki oraz opiekunowie pacjentów.Przystępując do Programu pacjent bierze udział w projekcie badawczym mającym na celu zbadanie korelacji pomiędzy przewlekłą mózgowo-rdzeniwą niewydolnością żylną (CCSVI) a występowaniem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane.

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein