BETTER LIFE RESEARCH - Geneza


Better Life Research powstało na bazie doświadczeń CCSVI Clinic oraz doświadczeń nowego zarządu i nowych właścicieli. Jest to nowe otwarcie, z którym wiąże się opracowana nowa strategia prowadzenia projektów badawczych, która zasadniczo wykracza poza dotychczasowe działania badawcze. Analiza obecnych trendów w dziedzinie medycyny w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych prowadzi do jednoznacznego wniosku, że tylko podejście interdyscyplinarne daje szansę na sprostaniu medycznym wyzwaniom XXI wieku. Narastająca tendencja spadającej proporcji ilości lekarzy na jednego pacjenta w relacji do dynamicznego wzrostu chorób cywilizacyjnych powoduje, że koniecznością jest poszukiwanie innowacji projektowej, procesowej oraz informatycznej w prowadzeniu badań medycznych.

Albert Einstein.

„Szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów”.

1. Badawcza innowacja produktowa


Innowacja produktowa to dzisiaj najbardziej rozpowszechniony rodzaj postrzegania innowacji. Uczestniczymy w swoistym wyścigu nowych rozwiązań praktycznie w każdej dziedzinie życia. Medycyna jest jedną z kluczowym dziedzin, gdzie powstaje coraz więcej innowacyjnych produktów. Dotyczy to zarówno produktów leczniczych, technologii medycznych oraz urządzeń medycznych. Pogłębiona analiza ich stosowania w systemach medycznych powoduje ocenę ich dotychczasowej skuteczności – audyt produktowy – w oparciu o następujące kryteria :

 • efektywność kliniczną,
 • efektywność kosztową,
 • efektywność czasową,
 • efektywność zdrowotną,
 • efektywność populacyjną,

Prace badawcze prowadzone i planowane przez nasz ośrodek na podstawie w/w kryteriów mają za zadanie dokonanie istotnej poprawy we wszystkich wymienionych obszarach w zakresie badawczej innowacji produktowej. Wyniki tych badań planujemy zastosować w praktyce medycznej podnosząc efektywność systemu opieki zdrowotnej w określonych obszarach diagnostycznych oraz terapeutycznych.

2. Badawcza innowacja procesowa


Innowacja procesowa to znacznie mniej doceniany i znany rodzaj innowacji. Przyzwyczailiśmy się, że innowacja = produkt. Jednak takie myślenie i podejście niesie ze sobą znaczące ograniczenia w postrzeganiu innowacji. Jest oczywiście możliwa innowacja produktowa bez innowacji procesowej. Jest także możliwa innowacja procesowa bez innowacji produktowej. Pytanie jaki jest sens to rozdzielać. Jednak cały czas w wielu przypadkach obie innowacje żyją obok siebie. Przyszedł czas aby żyły ze sobą. Medycyna to powszechnie stosowane procedury oraz organizacja pracy – w jednym i drugim obszarze jest duży potencjał do dokonania innowacyjnych zmian. Dlatego jest konieczne monitorowanie i ocena procesowa – audyt procesowy – w zakresie :

 • efektywności klinicznej,
 • efektywności kosztowej,
 • efektywności czasowej,
 • efektywności zdrowotnej,
 • efektywność populacyjnej,

Prace badawcze prowadzone i planowane przez nasz ośrodek na podstawie w/w kryteriów mają za zadanie dokonanie istotnej poprawy we wszystkich wymienionych obszarach w zakresie badawczej innowacji procesowej. Wyniki tych badań planujemy zastosować w praktyce medycznej podnosząc efektywność systemu opieki zdrowotnej w określonych obszarach zarządzania diagnostyką i leczeniem oraz zarządzania w podmiotach medycznych.

2. Badawcza innowacja procesowa


Innowacja informatyczna to dzisiaj najważniejsza innowacja, która ma coraz większy wpływ na wszystkie dziedziny życia, w tym również na medycynę. Obserwowana medyczna rewolucja informatyczna to wyzwanie w zakresie technologii oraz wyzwanie w zakresie certyfikacji narzędzi oraz systemów informatycznych jako standardu medycznego. Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI), sieci neuronowych czy uczenia maszynowego posiada ogromny potencjał rozwoju. Powoduje także poważne zagrożenia nad bezpiecznym i właściwym wykorzystaniem tych nowoczesnych technologii. Dlatego ocena wykorzystywanie technologii informatycznych – audyt informatyczny – jest koniecznością w następujących zakresach:

 • efektywność kliniczna,
 • efektywność kosztowa,
 • efektywność czasowa,
 • efektywność zdrowotna,
 • efektywność populacyjna,

Prace badawcze prowadzone i planowane przez nasz ośrodek na podstawie w/w kryteriów mają za zadanie dokonanie istotnej poprawy we wszystkich wymienionych obszarach w zakresie badawczej innowacji informatycznej. Wyniki tych badań planujemy zastosować w praktyce medycznej podnosząc efektywność systemu opieki zdrowotnej w określonych obszarach zarządzania diagnostyką i leczeniem oraz zarządzania w podmiotach medycznych.

BETTER Research
Szaleństwem, jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein